Det er ja eller nei generator.
— Ja eller Nei ? —
Svaret er ...